Jak cytować publikację

The Role of Speech Comprehension in the Early Stages of Theory of Mind Development in Children with ASD

Format cytowania:
KRZYSZTOFIK, Karolina; MARIAńCZYK, Katarzyna. The Role of Speech Comprehension in the Early Stages of Theory of Mind Development in Children with ASD. Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26 Numer 1, p. 49-61, sie. 2021. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-1-2021/art/19601/>. Date accessed: 10 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.21.004.14118.