Jak cytować publikację

Mentalizacja jako czynnik ochronny pomiędzy pozabezpiecznym przywiązaniem a rozwojem zaburzeń psychopatologicznych

Format cytowania:
PAPIńSKA, Anna. Mentalizacja jako czynnik ochronny pomiędzy pozabezpiecznym przywiązaniem a rozwojem zaburzeń psychopatologicznych. Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26 Numer 1, p. 9-20, sie. 2021. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-1-2021/art/19604/>. Date accessed: 10 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.21.001.14115.