Jak cytować publikację

Zimne versus gorące funkcje zarządzające i język a rozumienie przez dzieci własnych oraz innych osób stanów umysłowych

Format cytowania:
PUTKO, Adam. Zimne versus gorące funkcje zarządzające i język a rozumienie przez dzieci własnych oraz innych osób stanów umysłowych. Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18 Numer 4, p. 65-82, mar. 2014. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-18-2013/Numer-4-2013/art/2221/>. Date accessed: 06 mar. 2014 doi:.