Jak cytować publikację

Niektóre współczesne zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości

Format cytowania:
HARWAS-NAPIERAłA, Barbara. Niektóre współczesne zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19 Numer 2, p. 23-32, wrz. 2014. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-19-2014/Numer-2-2014/art/3450/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.14.009.2287.