Jak cytować publikację

Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej

Format cytowania:
ROSTOWSKI, Jan; ROSTOWSKA, Teresa. Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej. Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19 Numer 2, p. 49-65, wrz. 2014. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-19-2014/Numer-2-2014/art/3453/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.14.011.2289.