Jak cytować publikację

Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości

Format cytowania:
WYSOTA, Monika; PILARSKA, Aleksandra; ADAMCZYK, Katarzyna. Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości. Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19 Numer 2, p. 103-120, wrz. 2014. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-19-2014/Numer-2-2014/art/3457/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.14.014.2292.