Jak cytować publikację

Aktywność własna jako czynnik rozwoju wybitnych twórców

Format cytowania:
MENDECKA, Grażyna. Aktywność własna jako czynnik rozwoju wybitnych twórców. Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17 Numer 1, p. 65-76, maj 2012. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-17-2012/Numer-1-2012/art/427/>. Date accessed: 24 maj 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.12.005.0380.