Jak cytować publikację

Kompetencje relacyjne młodych dorosłych nieposiadających i posiadających partnera życiowego

Format cytowania:
ADAMCZYK, Katarzyna. Kompetencje relacyjne młodych dorosłych nieposiadających i posiadających partnera życiowego. Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17 Numer 2, p. 87-100, cze. 2012. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-17-2012/Numer-2-2012/art/434/>. Date accessed: 12 cze. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.12.014.0463.