Jak cytować publikację

Wpływ prawdopodobieństwa fonotaktycznego na przetwarzanie języka

Format cytowania:
BRęńSKI, Szymon. Wpływ prawdopodobieństwa fonotaktycznego na przetwarzanie języka. Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20 Numer 1, p. 23-37, cze. 2015. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2015/Numer-1-2015/art/4974/>. Date accessed: 18 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.15.005.3477.