Jak cytować publikację

Teoria umysłu a zimne versus gorące funkcje zarządzające u dzieci w wieku przedszkolnym

Format cytowania:
PUTKO, Adam. Teoria umysłu a zimne versus gorące funkcje zarządzające u dzieci w wieku przedszkolnym. Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16 Numer 1, p. 73-84, wrz. 2011. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-1-2011/art/521/>. Date accessed: 05 wrz. 2011 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.11.005.0178.