Jak cytować publikację

Związek między rozwojem myślenia moralnego a tendencją do zachowań agresywnych w sytuacjach trudnych w okresie dorastania

Format cytowania:
CZYżOWSKA, Dorota; OLESZKOWICZ, Anna. Związek między rozwojem myślenia moralnego a tendencją do zachowań agresywnych w sytuacjach trudnych w okresie dorastania. Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15 Numer 2, p. 47-59, lis. 2010. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-15-2010/Numer-2/art/573/>. Date accessed: 30 pa. 2010 doi:.