Jak cytować publikację

Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej  Konferencji Psychologii Rozwojowej  Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, 1–3 czerwca 2015, Warszawa

Format cytowania:
ZAG&OACUTE;RSKA, Wanda; CIECIUCH, Jan. Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej  Konferencji Psychologii Rozwojowej  Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, 1–3 czerwca 2015, Warszawa. Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20 Numer 4, p. 117-121, gru. 2015. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2015/Numer-4-2015/art/6264/>. Date accessed: 21 gru. 2015 doi:.