Jak cytować publikację

Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C)

Format cytowania:
CIECIUCH, Jan; TOCZYłOWSKA-NIEMIEC, Karolina; BARBARANELLI, Claudio. Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C). Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21 Numer 2, p. 73-85, lip. 2016. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2016/Numer-2-2016/art/7523/>. Date accessed: 23 lip. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843879PR.16.011.5089.