Jak cytować publikację

Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie

Format cytowania:
BEBRYSZ, Michał; ZAG&OACUTE;RSKA, Wanda. Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie. Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22 Numer 1, p. 77-92, kwi. 2017. ISSN 2084-3879. Available at: <https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2017/Numer-1-2017/art/9194/>. Date accessed: 24 kwi. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/20843879PR.17.005.6419.