Jak cytować publikację

Madam orkiestra. Osiągnięcia i dorobek naukowy profesor Teresy Sasińskiej-Klas 

Format cytowania:
HESS, Agnieszka. Madam orkiestra. Osiągnięcia i dorobek naukowy profesor Teresy Sasińskiej-Klas . Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 1 (233), p. 129-141, wrz. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/1-233/art/12467/>. Date accessed: 28 wrz. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.18.009.8719.