Jak cytować publikację

Media w przestrzeni publicznej,przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiejw mediach francuskich latem 2017 roku

Format cytowania:
SłAWIńSKA, Teresa; CHAPELLE, Jean-Pierre. Media w przestrzeni publicznej,przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiejw mediach francuskich latem 2017 roku. Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 1 (233), p. 35-50, wrz. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/1-233/art/12473/>. Date accessed: 28 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.003.8713.