Jak cytować publikację

Popularnonaukowy miesięcznik Przyroda i Technika (1922–1939) i jego autorzy

Format cytowania:
CIEśLIKOWA, Agnieszka J. Popularnonaukowy miesięcznik Przyroda i Technika (1922–1939) i jego autorzy. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 1 (237), p. 132-142, mar. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/1-237/art/13772/>. Date accessed: 25 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.19.008.10222.