Jak cytować publikację

Telegraf w tytułach czasopism i nazwach agencji prasowych (1821–1991). Szkic w stulecie założenia Polskiej Agencji Telegraficznej

Format cytowania:
PIASECKA-STRZELEC, Renata. Telegraf w tytułach czasopism i nazwach agencji prasowych (1821–1991). Szkic w stulecie założenia Polskiej Agencji Telegraficznej. Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 3 (235), p. 495-512, lis. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/3-235/art/14145/>. Date accessed: 20 lis. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.18.030.10132.