Jak cytować publikację

Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem

Format cytowania:
NOWAK-TETER, Ewa. Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem. Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 3 (235), p. 513-528, lis. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/3-235/art/14146/>. Date accessed: 20 lis. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.031.10133.