Jak cytować publikację

O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka

Format cytowania:
FRAS, Janina. O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 2 (238), p. 179-187, cze. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/2-238/art/14300/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.020.10545.