Jak cytować publikację

Pliki, zapiski, notatki. Kilka uwag o spuściźnie archiwalnej profesora Walerego Pisarka

Format cytowania:
CIEśLIKOWA, Agnieszka J. Pliki, zapiski, notatki. Kilka uwag o spuściźnie archiwalnej profesora Walerego Pisarka. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 2 (238), p. 209-215, cze. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/2-238/art/14302/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.19.022.10547.