Jak cytować publikację

Ośrodek i Walery Pisarek w mojej pamięci

Format cytowania:
MIKUłOWSKI POMORSKI, Jerzy. Ośrodek i Walery Pisarek w mojej pamięci. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 2 (238), p. 223-228, cze. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/2-238/art/14304/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.024.10549.