Jak cytować publikację

Pierwsze pięć lat szefowania Walerego Pisarka

Format cytowania:
BAJKA, Zbigniew. Pierwsze pięć lat szefowania Walerego Pisarka. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 2 (238), p. 229-236, cze. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/2-238/art/14305/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.19.025.10550.