Jak cytować publikację

O związkach profesora Walerego Pisarka ze Studium Dziennikarskim UP

Format cytowania:
CHUDZIńSKI, Edward. O związkach profesora Walerego Pisarka ze Studium Dziennikarskim UP. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 2 (238), p. 257-261, cze. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/2-238/art/14308/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.19.028.10553.