Jak cytować publikację

Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce

Format cytowania:
KLIMKIEWICZ, Beata; WILK, Magdalena. Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce. Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 4 (236), p. 715-729, gru. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14600/>. Date accessed: 12 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.041.10399.