Jak cytować publikację

The Scientist and the Poet. Life trajectories of Professor Ignacy S. Fiut

Format cytowania:
SZPUNAR, Magdalena. The Scientist and the Poet. Life trajectories of Professor Ignacy S. Fiut. Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 4 (236), p. 609-617, gru. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14606/>. Date accessed: 20 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.035.10393.