Jak cytować publikację

Rola fotografii w twórczości Hanny Krall

Format cytowania:
ŻYREK-HORODYSKA, Edyta. Rola fotografii w twórczości Hanny Krall. Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61 Numer 4 (236), p. 730-746, gru. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14608/>. Date accessed: 12 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.18.042.10400.