Jak cytować publikację

Konferencja naukowa „Polityka a media. Media a polityka w Polsce XX i XXI w.”, Kraków, 14.11.2019

Format cytowania:
KAMIńSKA-CHEłMINIAK, Kamila. Konferencja naukowa „Polityka a media. Media a polityka w Polsce XX i XXI w.”, Kraków, 14.11.2019. Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 2 (242), p. 132-135, maj 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/2-242/art/16646/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.20.018.11908.