Jak cytować publikację

Tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku: polityczni gracze, recenzenci czy bezstronni obserwatorzy?

Format cytowania:
IDZIK, Jakub; KLEPKA, Rafał. Tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku: polityczni gracze, recenzenci czy bezstronni obserwatorzy?. Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 2 (242), p. 91-100, maj 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/2-242/art/16649/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.20.015.11905.