Jak cytować publikację

Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci

Format cytowania:
DOLEGłO, Sławomir. Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci. Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 2 (242), p. 75-90, maj 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/2-242/art/16650/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.014.11904.