Jak cytować publikację

Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie

Format cytowania:
LOEWE, Iwona. Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie. Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 2 (242), p. 31-46, maj 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/2-242/art/16653/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.20.011.11901.