Jak cytować publikację

Jak politycy widzą media i odwrotnie?

Format cytowania:
SZYMAńSKA, Agnieszka. Jak politycy widzą media i odwrotnie?. Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 3 (243), p. 121-126, sie. 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/3-243/art/17287/>. Date accessed: 06 sie. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.025.12096.