Jak cytować publikację

Patriotyzm, homofobia i nietolerancja a wizerunek społeczności LGBT+ w polskich tygodnikach katolickich w kontekście marszów równości w 2019 r.

Format cytowania:
LEśNICZAK, Rafał. Patriotyzm, homofobia i nietolerancja a wizerunek społeczności LGBT+ w polskich tygodnikach katolickich w kontekście marszów równości w 2019 r. Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 3 (243), p. 103-120, sie. 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/3-243/art/17288/>. Date accessed: 06 sie. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.024.12095.