Jak cytować publikację

„Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym Spojrzenia (1971–1974)

Format cytowania:
KRISTANOVA, Evelina. „Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym Spojrzenia (1971–1974). Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63 Numer 4 (244), p. 75-87, pa. 2020. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/4-244/art/17784/>. Date accessed: 21 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.031.12697.