Jak cytować publikację

Infodemia koronaświata. Medialny obraz pandemii oczami młodych badaczy

Format cytowania:
DOLEGłO, Sławomir. Infodemia koronaświata. Medialny obraz pandemii oczami młodych badaczy. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 1 (245), p. 109-112, lut. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/1-245/art/18721/>. Date accessed: 01 mar. 2021 doi:.