Jak cytować publikację

Dīmokratīs (Dημοκράτης) – organ prasowy greckich uchodźców w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Format cytowania:
KRAWCZUK, Marcin. Dīmokratīs (Dημοκράτης) – organ prasowy greckich uchodźców w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 1 (245), p. 95-104, lut. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/1-245/art/18723/>. Date accessed: 01 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.007.13035.