Jak cytować publikację

Sport a storytelling. Dlaczego marki sięgają po wątki sportowe?

Format cytowania:
KANIA, Dominik. Sport a storytelling. Dlaczego marki sięgają po wątki sportowe?. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 1 (245), p. 63-78, lut. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/1-245/art/18725/>. Date accessed: 01 mar. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.005.13033.