Jak cytować publikację

Trust in Journalists in the Light of Survey Findings Gathered from Members of the Journalistic Profession

Format cytowania:
ŚWIERCZYńSKA-GłOWNIA, Weronika. Trust in Journalists in the Light of Survey Findings Gathered from Members of the Journalistic Profession. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 2 (246), p. 65-90, cze. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/2-246/art/19307/>. Date accessed: 21 cze. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.011.13476.