Jak cytować publikację

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XII. Współczesne dyskursy medialne”, Lublin, 22–23 kwietnia 2021

Format cytowania:
BAJEW, Mikołaj. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Media XII. Współczesne dyskursy medialne”, Lublin, 22–23 kwietnia 2021. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 3 (247), p. 135-139, wrz. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/3-246/art/19729/>. Date accessed: 10 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.026.13891.