Jak cytować publikację

Profilowanie pojęcia demokracja we współczesnym polskim i niemieckim dyskursie publicznym

Format cytowania:
PSHENICHNYI, Aleksandr. Profilowanie pojęcia demokracja we współczesnym polskim i niemieckim dyskursie publicznym. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 3 (247), p. 131-134, wrz. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/3-246/art/19730/>. Date accessed: 10 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.025.13890.