Jak cytować publikację

Obecność generacji brulionu w Tygodniku Literackim (1990–1991)

Format cytowania:
SKAWIńSKI, Damian. Obecność generacji brulionu w Tygodniku Literackim (1990–1991). Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 3 (247), p. 101-121, wrz. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/3-246/art/19733/>. Date accessed: 10 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.022.13887.