Jak cytować publikację

O doniosłości niepewności i myśli słabej

Format cytowania:
SZPUNAR, Magdalena. O doniosłości niepewności i myśli słabej. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 3 (247), p. 87-99, wrz. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/3-246/art/19734/>. Date accessed: 10 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.021.13886.