Jak cytować publikację

Magiczny ironista. O „Szamańskiej chorobie” Jacka Hugo-Badera

Format cytowania:
ADAMCZEWSKA-BARANOWSKA, Izabella. Magiczny ironista. O „Szamańskiej chorobie” Jacka Hugo-Badera. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 3 (247), p. 71-86, wrz. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/3-247/art/19735/>. Date accessed: 10 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.020.13885.