Jak cytować publikację

„Q&A” Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego

Format cytowania:
WALECKA-RYNDUCH, Agnieszka. „Q&A” Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego. Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64 Numer 3 (247), p. 51-69, wrz. 2021. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2021/3-246/art/19736/>. Date accessed: 10 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.21.019.13884.