Jak cytować publikację

Dezinformacja i fake news, czyli współczesne zjawiska komunikacyjne w oczach UNESCO.  Cherilyn Ireton, Julie Posetti (red.): Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. UNESCO, Paris 2018, s. 128.

Format cytowania:
ŚWISZCZ, Anna. Dezinformacja i fake news, czyli współczesne zjawiska komunikacyjne w oczach UNESCO.  Cherilyn Ireton, Julie Posetti (red.): Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. UNESCO, Paris 2018, s. 128. Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65 Numer 2 (250), p. 113-117, cze. 2022. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2022/2-250/art/21706/>. Date accessed: 30 cze. 2022 doi:.