Jak cytować publikację

Asocjacja negatywizmu i personalizacji jako narzędzie  komunikowania politycznego podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 r.

Format cytowania:
LEśNICZAK, Rafał. Asocjacja negatywizmu i personalizacji jako narzędzie  komunikowania politycznego podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 r. Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65 Numer 2 (250), p. 27-44, cze. 2022. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2022/2-250/art/21712/>. Date accessed: 30 cze. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.22.014.15605.