Jak cytować publikację

Między wolnością i odpowiedzialnością. Poglądy Tomasza Gobana-Klasa na etykę komunikowania

Format cytowania:
FIUT, Ignacy S. Między wolnością i odpowiedzialnością. Poglądy Tomasza Gobana-Klasa na etykę komunikowania. Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56 Numer 1 (213), p. 40-50, kwi. 2013. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2013/1-(213)/art/282/>. Date accessed: 04 kwi. 2013 doi:http://www.wuj.pl/page,art,artid,1934.html.