Jak cytować publikację

Status ontologiczny internetu w poglądach Tomasza Gobana-Klasa i rola Profesora w kształtowaniu nauki o mediach w Polsce

Format cytowania:
SZPUNAR, Magdalena. Status ontologiczny internetu w poglądach Tomasza Gobana-Klasa i rola Profesora w kształtowaniu nauki o mediach w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56 Numer 1 (213), p. 51-58, kwi. 2013. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2013/1-(213)/art/283/>. Date accessed: 04 kwi. 2013 doi:http://www.wuj.pl/page,art,artid,1934.html.