Jak cytować publikację

Selekcyjna bibliografia publikacji Tomasza Gobana-Klasa za lata 1968-2012

Format cytowania:
KOLASA, Władysław Marek; ROGOż, Michał. Selekcyjna bibliografia publikacji Tomasza Gobana-Klasa za lata 1968-2012. Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56 Numer 1 (213), p. 130-169, kwi. 2013. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2013/1-(213)/art/319/>. Date accessed: 04 kwi. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.13.010.1028.