Jak cytować publikację

Nie tylko internet. Nowe media w tekstach profesora Tomasza Gobana-Klasa – okiem młodego badacza

Format cytowania:
CAłEK, Agnieszka. Nie tylko internet. Nowe media w tekstach profesora Tomasza Gobana-Klasa – okiem młodego badacza. Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56 Numer 1 (213), p. 170-179, kwi. 2013. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2013/1-(213)/art/321/>. Date accessed: 04 kwi. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.13.011.1029.